Gå videre til innhold
Studentene er fornøyde med servicen på studentkafeene.
Studentene er fornøyde med servicen på studentkafeene.

Nyhet -

Fremgang for bolig, men forbedringpotensial for mattilbudet.

Takket være svar fra studentene, har vi nå fått viktige pekepinner på hva vi gjør riktig, og hvor vi må forbedre oss.

I høst ba vi studentene om å svare på en ganske omfattende spørreundersøkelse om hvor tilfreds de var med våre tilbud. Studentundersøkelsen gjennomføres med jevne mellomrom over hele landet og er en uvurderlig guide for oss som jobber i samskipnadene på hvilke tiltak som fungerer og hvordan vi kan bli enda bedre.

Høy svarprosent
Og svare, det gjorde dere! Vi fikk inn over 2500 besvarelser, noe som er nesten dobbelt så mange som ved forrige undersøkelse i 2015. Tusen takk for innsatsen. Dette gir oss et godt grunnlag å jobbe videre med.

Resultatene deles inn i en skala fra 1-100, der alt under 50 regnes som lav. 51-60 er middels lav, 61-70 er middels høy, og alt over 71 er høyt, og selvsagt, jo høyere jo bedre.

Norges arktiske studentsamskipnad får en totalscore på 65, noe som er omtrent midt på treet blant de deltagende samskipnadene. Studentsamskipnaden i Agder scorer aller best med 74, så her har vi noe å strekke oss etter!

Det tilbudet som scorer aller best hos oss, er studentbarnehagene som slår til med en overveldende score på 90! Vi er veldig glade for at studentforeldrene føler at barna blir godt tatt vare på hos oss.

Økt tilfredshet med bolig
Forrige undersøkelse i 2015 viste at vi hadde en vei å gå for at studentene skulle bli fornøyde med studentboligene sine. Vi har de to siste årene jobbet aktivt på dette området med oppussing og oppgradering av mange boliger, innkjøp av nye møbler, ny bolignettside og mer effektiv kommunikasjon, for å nevne noe. Vi blir svært glade når vi ser at tilfredsheten har økt helt opp til 70. Dette arbeidet kommer vi til å videreføre, og vi har som mål å bli enda bedre.

Studentene er litt mer fornøyde med studentkafeene siden sist. Vi har gått opp ett poeng til 63, men vi ønsker å bli enda bedre. Vi er glade for at studentene er fornøyd med servicen, men ser at kvaliteten på maten ikke er god nok. Dette skal vi jobbe mye med i tiden fremover. Ta gjerne kontakt med oss, om dere har tips og ønsker. 

For å trekke fram noen lyspunkt, så er studentene superfornøyd med servicen på Tann-kafeen, Markedet og IG-kafeen (som også scoret veldig godt ved forrige undersøkelse), og Markedet får 71 poeng på sine middager.

Nye Kraft er populær
Studenter er generelt veldig fornøyde med kaffebarene. Kaffebaren Panorama i Harstad har faktisk landets nest høyeste score, og inkluderer vi Kaffebaren C8H10N4O2 i Tromsø, så har vi to inne på topp fem nasjonalt.

Et annet område dere er gjennomgående fornøyde med er studentrådgivinga. De som har oppsøkt tilbudet, har vært fornøyd med hjelpen de fikk. Vi ser at flere etterlyser mer info om helsetilbudet til samskipnaden, og dette skal vi jobbe med.

2017 var året vi åpnet nye Kraft sportssenter i Tromsø, og vi er kjempeglade for at dere er fornøyde! Kraft Sportssenter er nå landets femte mest populære studenttreningssenter med 80 poeng. Studenttrening generelt går opp fire poeng til 77. Dette inkluderer en oppgang i Tromsø og Alta, mens studenttreninga i Narvik går ned, primært på grunn av prisen.

Takk igjen til studentene som tok seg tid til å svare på undersøkelsen, vi setter stor pris på det!

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Sarah Yttermo Reibo

Sarah Yttermo Reibo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 91 84 81 20
Hans Petter Kvaal

Hans Petter Kvaal

Pressekontakt Administrerende direktør Ledelse 95075050

For studenten

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetsstudiene på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Norges arktiske studentsamskipnad
Teorifagbygget Hus 2
9037 Tromsø
Norge