Gå videre til innhold
Hans Petter Kvaal forlater en solid bedrift med et godt resultat. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen
Hans Petter Kvaal forlater en solid bedrift med et godt resultat. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Pressemelding -

23 år i studentens tjeneste

Om kort tid forlater Hans Petter Kvaal direktørstolen i Samskipnaden. Han forlater en solid og sunn organisasjon i god form.I 2000 begynte Kvaal som administrativ leder for ingeniør- og økonomiutdanningene på Høgskolen i Tromsø, og endte senere opp som dekan ved samme avdeling. Med sine 14 år som direktør i Samskipnaden, har han brukt store deler av sin karriere på studenter og studentvelferd.

- Det har skjedd mye i løpet av disse årene – alt fra omstrukturering og fusjoner, investeringer i bolig, idrett og studenthus, til en enorm utbygging av velferdstilbudet for studenter, forteller direktøren.

De store investeringene til tross – det går bra for Samskipnaden. Resultatet for fjoråret viser et overskudd på kr 18,7 mill for morselskapet og 19,2 mill for konsernet.

- Det har vært en fantstisk tid. Jeg er stolt over den utviklingen Samskipnaden har hatt og med soliditeten til dagens organisasjon, sier han.

- De gode resultatene kommer fra en solid laginnsats, og jeg er en stolt lagleder, sier en fornøyd direktør.

At resultatet er så bra så kort tid etter pandemien, som rammet også Samskipnaden hardt, er imponerende. Og det Samskipnaden hadde fokus på gjennom pandemien, var å rigge seg for framtiden.

- Pandemien var enormt tøff for oss på alle måter. En periode hadde vi over 200 permitterte ansatte. Vi hadde fokus på å opprettholde et tilbud til studentene, selv om det var kostbart. Om ikke bedriften hadde vært så solid, hadde vi hatt problemer i dag, forteller han.

- Gjennom hele pandemien planla vi for dagene etter pandemien. Vi tok digitale kvantesteg, tenkte langt fram og investerte. Vi kom ut av pandemien som en annen bedrift; sterkere, mer tilpasset dagens hverdag, og godt rustet for morgendagen, sier han engasjert, og legger til at Samskipnaden med dette skal levere gode velferdstjenester til studenter også i framtiden.

Kvaal er tydelig på at det er både motiverende, skjerpende og givende å jobbe med studenter som målgruppe. Han har hatt fokus på å være tett på studentene, og ettersom både leder og nestleder i Samskipnadens styre er studenter, får han førstehåndsinformasjon om studentenes hverdag, behov og ønsker. Og Samskipnadens visjon er nettopp For studenten – for at alle ansatte til enhver tid skal vite hva som er orgasisasjonens fokus.

- Gjennom mine 14 år i Samskipnaden har jeg jobbet med ni styreledere og tre UiT-rektorer. Jeg har ledet Samskipnaden gjennom tre fusjoner, flere omstruktureringer og omorganiseringer, og foretatt investeringer for 1,7 milliarder kroner. Med den siste strukturelle endringen er jeg trygg på at vi har en solid og sunn organisasjon til neste direktør, avslutter avtroppende lederen.

30. juni forlater han sjefsstolen, og Elin Bang Tverfjeld er konstituert som administrerende direktør i påvente av en ny ansettelse. Samskipnaden har 317 heltidsansatte, i tillegg til 145 i deltidsstillinger, og har sin virksomhet i Tromsø, Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik og Longyearbyen.

Tre tidligere styreledere om Hans-Petter:

Ingrid Bruun, styreleder 2011-13

- Hans Petter både var og er en utrolig dyktig leder. Han løftet meg opp og fram og sørget for at jeg skulle få lære mest mulig i min tid som styreleder. Han er en blanding mellom en svært pragmatisk og veldig ambisiøs leder, som alltid setter studentenes beste i førersetet. Det var en spennende kombinasjon jeg har tatt med meg i arbeidslivet. Jeg lærte utrolig mye fra han som leder og som person. Han er raus, positiv og arbeidssom - og så bryr han seg om folk. Jeg vet jeg alltid kan ringe Hans Petter om jeg skulle behøve råd, og det har jeg gjort opptil flere ganger.

Johannes Utvåg, styreleder 2016-18

- Hans Petter som direktør har vært en viktig aktør for samfunnsutvikling i nord. Det var utrolig inspirerende å jobbe sammen med han og hans lidenskap for studentvelferd og Nord-Norge.

Sebastian Henriksen, styreleder 2019-22

- Det var en glede å samarbeide med Hans Petter i min tid som styrelder. Han har en egen trygghet og lunhet ved seg om skaper rom for samarbeid. Samtidig er han visjonær, ønsker utvikling og elsker å bygge hahah! For en ung mann som meg har det vært en trygghet å ha Hans Petter både som direktør, kollega, venn og mentor.


Related links

Emner

Kategorier

Regions


Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Kontakter

Elin Bang Tverfjeld

Elin Bang Tverfjeld

Assisterende direktør Ledelse 907 41 150
Sarah Yttermo Reibo

Sarah Yttermo Reibo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 91 84 81 20

Relatert innhold

For studenten

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet, Fagskolen og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett, studenthus og studentliv. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Norges arktiske studentsamskipnad
Teorifagbygget Hus 2
9037 Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Longyearbyen
Norge