Gå videre til innhold
Ingrid Rabbe Larsen, prosjektleder AnsvarsFull, og Tobias Hjertmann, leder i DebutUKA, presenterer AnsvarsFulls rapport for DebutUKA 2019. Foto: Stine Lillebrygfjeld, Samskipnaden
Ingrid Rabbe Larsen, prosjektleder AnsvarsFull, og Tobias Hjertmann, leder i DebutUKA, presenterer AnsvarsFulls rapport for DebutUKA 2019. Foto: Stine Lillebrygfjeld, Samskipnaden

Pressemelding -

Korona tvinger fram nytenkning omkring fadderukene

En ny rapport om fadderperioden ved UiT i 2019 viser at DebutUKA i stor grad bidrar til at studentene får seg venner og et sosialt nettverk. DebutUKA 2020 vil med svært stor sannsynlighet se veldig annerledes ut.

Årets fadderuker blir sannsynligvis endret for å ivareta hensynet til smittevern. Det at vi nå må tenke nytt, kan også få positive konsekvenser. Rapporten viser nemlig også at 33 prosent av studentene i 2019 skulle ønske det var flere alkoholfrie aktiviteter. Hele 60 prosent skulle dessuten ønske at UiT i større grad bidro til å tilrettelegge for et mer aktivt sosialt liv mellom medstudenter.

I 2019 gjennomførte AnsvarsFull en undersøkelse om fadderukene for å få fram hvordan de nye studentene og fadderne opplever DebutUKA, som ved UiT varer i to uker. Sammen med Kompetansesenter Rus Nord-Norge (KoRus-Nord) har Samskipnaden i tillegg gjennomført intervjuer i fokusgrupper. Disse funnene er samlet i en rapport, som også inneholder både studentenes tanker og meninger om hvordan denne perioden bidrar til inkludering og nye vennskap, samt alkoholbruken i fadderperioden.

Rapporten viser at tre av ti studenter deltar bare delvis, eller ikke deltar, i fadderperioden, og over 50 prosent av disse skulle ønske de deltok mer. Videre viser den at målet til mange av studentene er å få seg venner. 37 prosent av studentene mente at de selv hadde hatt vanskeligere for å få seg venner siden de ikke deltok i fadderuka. 

- Dette er bekymringsverdig, siden Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) i 2018 viste at én av tre studenter er ensomme, sier Ingrid Rabbe Larsen, prosjektleder i AnsvarsFull. - I år blir det derfor spesielt viktig å tilrettelegge for et godt sosialt samhold og trivsel blant nye studenter, sier hun.

Nye tanker om hvordan fadderperioden kan bidra til inkludering og et bedre sosialt samhold, gjør at det trolig vil oppstå aktiviteter og en lærdom som kan utnyttes også når pandemien er over.

- DebutUKA forbereder seg på ulike senarioer for å ønske de nye studentene velkommen på en best mulig måte, samtidig som vi ivaretar smitteverntiltakene, sier Tobias Hjermann, leder i DebutUKA.

- Vi tror at det kan komme positive aktiviteter og samarbeid på bakgrunn av koronasituasjonen, som vi kan dra nytte av også i en mer normal hverdag. Vi tror at nytenkning, kreativitet og samarbeid vil gi nye studenter en god studiestart, sier Marthe Hestenes Håkonsen, nestleder i Studentparlamentet.

Vedlagt ligger AnsvarsFulls rapport fra DebutUKA 2019.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetsstudiene på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Kontakter

Sarah Yttermo Reibo

Sarah Yttermo Reibo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 91 84 81 20

Relatert innhold

For studenten

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett, studenthus og studentliv. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Norges arktiske studentsamskipnad
Teorifagbygget Hus 2
9037 Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Longyearbyen
Norge