Følg Norges arktiske studentsamskipnad

Mindre alkoholfokus ved UiT

Pressemelding   •   jul 01, 2019 09:22 CEST

AnsvarsFull har fått tre nye medarbeidere. De skal sette fokus på et inkluderende studentmiljø i Alta, Harstad og Narvik, og hjelpe studentorganisasjoner med å arrangere flere alkoholfrie arrangementer.

AnsvarsFull er et samarbeid mellom Studentparlamentet og Norges arktiske studentsamskipnad, og er et rusforebyggende prosjekt som jobber med inkludering for studenter ved UiT. De nye prosjektmedarbeiderne, Marte Rolfnes Bjørkheim, Skjalg Myrhaug og Andreas Gabrielsen gleder seg til å starte med dette viktige arbeidet på sine campus.

- Vi ser at studenter og studentforeninger er opptatt av at alle skal bli inkludert, og at de selv også ønsker rusfrie og alkoholfokusfrie arrangementer. Med litt hjelp fra oss i AnsvarsFull, finner ofte studentforeningene ut at med små, enkle grep, får de til å lage mer inkluderende arrangementer, sier prosjektleder Ingrid Rabbe Larsen.

Tilbyr kurs og workshops

AnsvarsFull-medarbeiderne tilbyr også kurs i «Den nødvendige samtalen» og holder workshops om Ruspolicy for studentforeninger og andre interesserte. De nye medarbeiderne skal forbedre disse tilbudene på sine campuser.

- Den nødvendige samtalen handler om hvordan snakke med en som har det vanskelig, enten det gjelder rus eller noen som ikke gjør sine oppgaver i kollokviegruppa. Rett og slett et samtaleverktøy. I ruspolicy workshopen hjelper vi studentorganisasjonene med å utvikle en egen ruspolicy ut ifra hvordan de selv ønsker å ha det, forklarer Ingrid.

Inkluderende fadderuker

Prosjektmedarbeiderne jobber også sammen med fadderstyrene ved UiT, for å komme med innspill til rus- og alkoholfrie arrangementer under fadderukene.

- Det var inspirerende å delta i de mange gode refleksjonene med fadderstyrene, og se hvor opptatt de er av å inkludere alle og skape en god fadderuke, sier Marte Rolfnes Bjørkheim, som er AnsvarsFulls prosjektmedarbeider i Harstad.

Over 50 % av studentene som deltok i fadderuka i fjor ønsket flere alkoholfrie arrangementer, så det var viktig for både fadderstyret og AnsvarsFull at det kom mange forslag til årets fadderuker. Noen av forslagene er et amazing race, et colour run, hvor studentene løper en bestemt distanse mens farget pulver blir kastet på dem, og en nostalgi dag, hvor en spiller gamle klassikere som Twister, Sing Star, og lignende. .

- Det skal bli spennende å se hvilke aktiviteter som fadderstyrene ender opp med å gjennomføre i år! Sier Andreas Gabrielsen, prosjektmedarbeider i Narvik.

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetsstudiene på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.