Gå videre til innhold
Styreleder Vetle Langedahl
Styreleder Vetle Langedahl

Pressemelding -

Ny styreleder i Norges arktiske studentsamskipnad

Vetle Langedahl er fjerdeårsstudent på Rettsvitenskap ved UiT. Han var nestleder i styret fra 2017/2018.

Norges arktiske studentsamskipnad styre består av totalt 8 personer. Styreleder og tre andre styremedlemmer er studenter. Dette betyr at studentene har flertall i styret.

Langedahl gleder seg til å ta fatt på oppgaven, og sier at digitalisering, utvikling av velferdsbegrepet og spissing av det gode studenttilbudet som allerede finnes vil være hans hovedfokus det neste året. Et verv som styreleder er spennende fordi samskipnaden er en stor premissleverandør i en av de viktigste fasene i livet til studenter. "Studietiden er en fantastisk tid i livet, og det er en sann glede å få lov til å være med på å legge til rette for det" sier Langedahl.

Digitalisering av tjenestetilbudet

Samskipnaden er allerede i gang med et viktig digitaliseringsprosjekt, hvor vi skal møte studentene på deres arena i enda større grad enn i dag. Dette er et spennende og viktig prosjekt, som blir å farge Studentsamskipnaden arbeid i flere år fremover.

Velferdsbegrepet er stort, og rommer mye -spesielt hos oss, sier Langedahl. Vi snakker ofte om "studentlivet", fordi vi møter studenten på mange ulike arenaer. Alt fra barnehage, mat & drikke, studenthelse, idrett, studentbolig,studentliv og mere til. Samskipnaden sin visjon er For studenten, og for oss er velferd og legge til rette for en god studiehverdag for alle UiTsstudenter, uansett hvilken situasjon de står i.

Jubileumsåret 2019

2019 blir et utrolig spennende år for studentsamskipnaden. Norges arktiske studentsamskipnad fyller nemlig 50 år, og skal markere dette med ulike arrangementer gjennom hele året. Programmet er ikke satt, men en ting som allerede er avklart er at den største gaven skal komme studenter og studentlivet til gode.

Velges for ett år

Norges arktiske styreleder velges for ett år om gangen. Studentrepresentanter til styret velges av Studentparlamentet. I tillegg til studentene har Samskipnadens styre representanter valgt av UiT og av ansatte i Samskipnaden.

Det at Samskipnaden er studentstyrt er noe av det mest særegne med studentsamskipnadsordningen.

Dette er Norges arktiske studentsamskipnads styre 2018/2019:

Student Vetle Langedahl (leder)
Student Sebastian Henriksen (nestleder)
Student Dan Terje Nytrem
Student Viljar Hanssen
Universitetslektor Wenche Jacobsen
Avdelingsdirektør BFE-fakultet Terje Aspen
Samskipnadsansatt Karin Lilleseth
Samskipnadsansatt Merete Daniloff

Emner

Kategorier

Regions


Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetsstudiene på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Pressekontakt

Sarah Yttermo Reibo

Sarah Yttermo Reibo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 91 84 81 20
Hans Petter Kvaal

Hans Petter Kvaal

Pressekontakt Administrerende direktør Ledelse 95075050

For studenten

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett, studenthus og studentliv. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Norges arktiske studentsamskipnad
Teorifagbygget Hus 2
9037 Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Longyearbyen
Norge