Gå videre til innhold
Søk midler fra Trivselsfondet
Søk midler fra Trivselsfondet

Pressemelding -

Samskipnaden deler ut midler til sosiale aktiviteter og tiltak for studenter

Samskipnaden deler ut midler til enkeltstudenter og studentorganisasjoner som har gode ideer til sosiale aktiviteter og tiltak for studenter.

Oppfordrer studenter til å søke

Formålet med Trivselsfondet er å skape sosiale møtesteder for studenter under pandemien. Potten på 400 000 kroner skal gå til studenter og organisasjoner som vil skape engasjement og studentaktivitet både fysisk og digitalt. Det kan for eksempel være å arrangere grillfest for kollokviegruppen, spill- eller filmkveld, isbading med klassen eller noe helt annet.

-Vi nærmer oss søknadsfristen, og har fått inn mange gode søknader allerede. Men det er fortsatt penger igjen i potten og vi oppfordrer studenter til å søke sier prosjektansvarlig for Trivselsfondet Marte Sandslett Seland

Hva kan man søke støtte til?

-Her er det bare fantasien som setter grenser. Vårt krav er at midlene skal brukes til nye tiltak eller arrangementer, og ikke til å finansiere allerede eksisterende arrangementer og ordninger fortsetter Seland. Tiltakene er ment for å legge til rette for gode sosiale tiltak, og forhindre ensomhet. Men de må gjennomføres etter gjeldende regler for smittevern understreker hun.

Hver søknad skal gjelde for et tiltak, og en person/organisasjon kan søke flere ganger til forskjellige tiltak.

Studenter kan søke på samskipanden.no 

--

Hva blir vektlagt ved tildelingen?

Vurderingen om hvilke tiltak som får innvilget støtte vil bli vurdert etter følgende kriterier:

  • Om tiltaket skaper aktivitet blant studentene ved et av våre campus.
  • Kvalitet på tiltaket
  • Tidsperspektivet tiltaket er planlagt i. Vi ønsker snarlig aktivitet.
  • Om tiltaket er rettet mot/inkluderer flere studenter
  • Om midlene brukes til nye tiltak eller aktiviteter.
  • Om tiltaket vil bli gjennomført i tråd med gjeldende smittevernsregler.

Det er ikke et krav at alle kriteriene er innfridd, men i en prioriteringssituasjon vil det bli lagt vekt på hvor mange kriterier tiltaket innfrir.

Både enkeltstudenter og studentorganisasjoner kan søke Trivselsfondet om å få dekket alle kostnader ved et tiltak, eventuelt deler av summen.


Related links

Emner

Kategorier

Regions


Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetsstudiene på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Kontakter

Sarah Yttermo Reibo

Sarah Yttermo Reibo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 91 84 81 20

Relatert innhold

For studenten

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet, Fagskolen og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett, studenthus og studentliv. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Norges arktiske studentsamskipnad

Teorifagbygget Hus 2
9037 Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Longyearbyen
Norge