Gå videre til innhold
Grønn strøm på alle Samskipnadens studentboliger
Grønn strøm på alle Samskipnadens studentboliger

Pressemelding -

Studenter sparer 11.000 tonn CO2 med Samskipnadens nye kraftavtale

Norges arktiske studentsamskipnad har inngått kraftavtale med opprinnelsesgaranti. All strøm våre studenter bruker kommer fra 100% fornybar energi og er 100% vannkraft. I følge Ishavskrafts beregninger betyr dette at våre studenter sparer klimaet for 11675,4 tonn CO2-utslipp i året!

Samskipnaden strømavtale sikrer for eksempel at 100 % av strømforbruket i studentboligene i Tromsø, Alta, Hammerfest, Narvik og Harstad kommer fra fornybare, miljøvennlige kilder. Strømforbruket i studentboligene vil dermed ha null karbonavtrykk, og bidra til utvikling av mer miljøvennlig, fornybar energi. 

Dette er svært viktig med tanke på å begrense de globale klimautfordringene vi opplever i dag, og dagens studenter stiller krav til grønne alternativer sier Sebastian Henriksen, nestleder i Samskipnadens styre.

Eiendomssjef Tove Trondsen er svært fornøyd med at man gjennom opprinnelsesgarantisertifikatet er garantert grønn strøm. At vi som en av Nord-Norges største organisasjoner tar bærekraftige valg er en selvfølge.

Avtalen med Ishavskraft ble underskrevet mandag 21.oktober og trer i kraft fra 01.01.2020

Fornybar strøm er dokumentert med opprinnelsesgarantier i henhold til Energiloven. Utslipp av klimagasser måles i CO2. Tall er estimert ut fra forbruk i 2018.

Grønne sertifikater er en støtteordning for utbygging av fornybar energi. Ordningen administreres av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Emner

Regions


Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetsstudiene på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Pressekontakt

Sarah Yttermo Reibo

Sarah Yttermo Reibo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 91 84 81 20
Hans Petter Kvaal

Hans Petter Kvaal

Pressekontakt Administrerende direktør Ledelse 95075050

Relatert materiale

For studenten

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett, studenthus og studentliv. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Norges arktiske studentsamskipnad
Teorifagbygget Hus 2
9037 Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Longyearbyen
Norge