Gå videre til innhold

Pressemelding -

UTEKINO FOR STUDENTENES MENTALE HELSE

Studentenes mentale helse og trivsel spiller hovedrollen i det nye fireparts-samarbeidet mellom TIFF, UiT, Samskipnaden og Studentparlamentet. Dette markeres med utekino på Campus Tromsø 21. november, hvor studentene også kan spise sammen – helt gratis.

Gjennom den nasjonale Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelsen (SHoT) har utviklingen for studentene blitt dokumentert gjennom mange år. Selv om flertallet av studentene har det bra, er det mange som har utfordringer. Et godt samarbeid mellom UiT, Samskipnaden og studentene, med fokus på studentenes helse og trivsel, har resultert i mange sosiale aktiviteter og møtepunkter. Med TIFF på laget forsterker vi dette.

Fireparts-samarbeidet skal også bruke kultur som et av midlene for å bidra til mindre ensomhet gjennom å skape enda flere sosiale møteplasser for studentene.

– De som går på kino og teater har ofte lavere risiko for depresjon, og nyere forsking sier at film kan redusere stress. Derfor ser vi på dette nye samarbeidet som en perfekt mulighet for å tilby både kultur og fellesskap til våre studenter, sier prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås.

– Vårt samfunnsoppdrag er nettopp å ta oss av studentenes velferdsbehov, sier konstituert administrerende direktør i Samskipnaden, Elin Bang Tverfjeld.

– Vi er svært fornøyde med at samarbeidet mellom UiT, Samskipnaden, Studentparlamentet og TIFF, som formidles gjennom appen Samskipnaden, skaper enda flere felles opplevelser for studentene. Utevisningen er bare starten på dette – det kommer mange flere kulturelle arrangementer for studentene framover, sier hun.

– Gjennom helse, trening og mat og drikke – og ofte i samarbeid mellom disse tjenesteområdene – har Samskipnaden utviklet en digital aktivitetskalender, alle med fokus på studentenes helse og trivsel, sier leder for studentrådgivinga og studentliv i Samskipnaden, Bente Bjørkly Høiseth.

– Et eksempel på et slikt samarbeid er Spise sammen, hvor studenter kan møtes for å spise middag ved langbord sammen til en rimelig penge. I dag kombinerer vi dette med film, og da slår vi til med gratis servering, legger hun til.

– Vi har lenge drømt om å få til en utevisning på universitetet. Nå som dørstokkmila for mange har blitt ekstra lang, er det en fordel å kunne møte studentene på deres egen arena for så å oppfordre dem til å benytte seg av de kulturtilbudene som finnes i byen. Vi opplever at filmvisning er en tilgjengelig kulturaktivitet også for de som synes store sosiale arenaer kan være krevende. Her kan man gjerne møte opp alene og dele en felles opplevelse med andre, sier festivalsjef i TIFF, Lisa Hoen.

Et av de faglige samarbeidene er med Senter for fredsstudier (CPS) ved UiT om Fredsfilmprisen.

– Film har et stort potensial for å skape refleksjon og dialog. Det gir mulighet til å forstå ulike ståsteder, og perspektiver noe som vil være spesielt viktig i konflikt, sier Marcela Douglas, senterleder CPS, og ansvarlig for den faglige oppfølgingen av UiT sine bidrag inn i festivalen. Hun legger til at i samarbeid med Studentparlamentet, vil studenter ha en tydeligere rolle inn mot TIFF og Fredsfilmprisen.

Og studentene er selvsagt fornøyde med muligheten til å delta på flere kulturelle arrangementer gratis.

– Vi synes det er flott at det tilgjengeliggjøres et kulturtilbud for studenter, sier leder for Studentparlamentet, Jonas Toft.

– Kultur skaper en følelse av fellesskap, selv om man skulle dra alene. Timingen for utekinoen gir også et nødvendig avbrekk midt i eksamensinnspurten, avslutter han fornøyd.

Pressen inviteres til presentasjon av samarbeidet og mer informasjon om innhold og partnernes bidrag.

Tid: Tirsdag 21. november kl. 16.00

Sted: Utenfor inngangen til kantina Teorifagbygget hus 1: https://link.mazemap.com/77ZWoOLn

Kontaktpersoner

Fra UiT

Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning, kathrine.tveiteras@uit.no

Marcela Douglas Aranibar, instituttleder for Senter for fredsstudier (CPS) og UiTs fagansvarlig i TIFF-samarbeidet, marcela.douglas@uit.no

Fra Samskipnaden

Elin Bang Tverfjeld, konst. administrerende direktør, 907 41 150, elin.tverfjeld@samskipnaden.no

Bente Bjørkly Høiseth, leder for studentrådgivinga og studentliv, 408 70 267, bente.b.hoiseth@samskipnaden.no

Fra Studentparlamentet

Jonas Toft, leder, 932 86 016, leder@sp.uit.no

Fra TIFF

Lisa Hoen, festivalsjef, 977 82 070, lisa@tiff.no

Bakgrunn/vedlegg

- Artikkel om hvorfor film kan være gunstig for din mentale helse

- Studie: Lavere risiko for depresjon hos de som fikk på kino og teater:

- Om SHoT-undersøkelsen:

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er Norges største studentundersøkelse, og tar for seg en rekke temaer knyttet til studenters helse og trivsel. Den siste undersøkelsen ble gjennomført våren 2022, hvor 14 studentsamskipnader deltok og nær 60 000 norske studenter svarte.

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene. SHoT har blitt gjennomført hvert fjerde år siden 2010, med en tilleggsundersøkelse i koronaåret 2021. SHoT kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand gjennom temaene er trivsel og livskvalitet, fysisk og psykisk helse, økonomi, studieferdigheter, søvn og rus. Formålet er å gi innsikt i hvordan studentene har det og hvordan velferdstilbudet til studenter kan forbedres.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Kontakter

Elin Bang Tverfjeld

Elin Bang Tverfjeld

Assisterende direktør Ledelse 907 41 150
Bente Bjørkly Høiseth

Bente Bjørkly Høiseth

Avdelingsleder Studentrådgivinga Helse 40820267
Isabell Bjørkli Larsen

Isabell Bjørkli Larsen

Kommunikasjonsrådgiver +47 92 26 38 09
Sarah Yttermo Reibo

Sarah Yttermo Reibo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 91 84 81 20

For studenten

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet, Fagskolen og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett, studenthus og studentliv. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Norges arktiske studentsamskipnad
Teorifagbygget Hus 2
9037 Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Longyearbyen
Norge