Gå videre til innhold
Bjørn Brækkan, avdelingsleder studentidrett/Kraft sportssenter og Alexandra King, prosjektleder Kraftstart
Bjørn Brækkan, avdelingsleder studentidrett/Kraft sportssenter og Alexandra King, prosjektleder Kraftstart

Pressemelding -

10.000 flere besøk nå enn i fjor på samme tid

Kraft sportssenter melder at de har hatt 10.000 flere besøk høsten 2020 enn i samme periode i fjor!

Dette til tross for strenge smittevernrestriksjoner.

«Kanskje viser dette oss at man trenger et sted å møtes fysisk? Vi har ikke fått flere medlemmer under korona, men vi ser at de som hører til her, kommer oftere – og trener lenger. Vi ser at det er særlig våre studentmedlemmer som trener mer» sier avdelingsleder på studentidrett Bjørn Brækkan.

Samskipnaden ser at studenter er en gruppe som særlig blir berørt av koronapandemien, dette fremkommer også av undersøkelser som er gjort (av andre), og vi ser det selv i møte med enkeltstudenter i vår rådgivingstjeneste. Mennesker trenger å møtes, og i Samskipnaden har vi fra koronaen var et faktum lagt til rette for sosiale møteplasser både digitalt og fysisk der det har vært mulig.

Lavterskeltrening, sosialt felleskap og bedre psykisk helse - Kraftstart

I Samskipnaden jobber flere avdelinger tett sammen om utvikling av et inkluderende helhetlig helsetilbud med fokus på lavterskel aktiviteter som alle kan være med på. Dette er et prosjekt som ble initiert før korona, men som har fått ekstra fokus etter. Gjennom ulike gratistiltak ønsker vi å styrke studentenes fysiske og psykiske helse slik at studentene får større og mer helhetlig helsetilbud. At de får mulighet til å danne sosiale arenaer, samt at vi kan bidra til trivsel og trygghet for studentenes livs- og studiemestring.

Emner

Kategorier

Regions


Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetsstudiene på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Kontakter

Sarah Yttermo Reibo

Sarah Yttermo Reibo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 91 84 81 20
Bjørn Brækkan

Bjørn Brækkan

Leder for Kraft sportssenter 95294329

Relatert innhold

For studenten

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett, studenthus og studentliv. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Norges arktiske studentsamskipnad
Teorifagbygget Hus 2
9037 Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Longyearbyen
Norge